Organik Polifloralı Polen

Yörükçayır Organik Polifloralı Polen

Mersin Erdemli Toros dağları Yaylalarında Şahbaz Çay ve Murat Çay tarafından Organik Tarım yönetmeliğine uygun olarak üretilmiştir.

Arılar çiçek tozlarını arka bacaklarında toplayarak, baldan ayrı olarak petek gözlerine depolarlar. Polenlerin rengi toplandığı çiçeğe göre değişmekle birlikte çoğunlukla sarı ve tonlarında olmak üzere doğada hemen hemen bütün renklerde polen bulabilmek mümkündür. Polenin kalitesi o polenin renk çeşitliliğiyle doğru orantılıdır. Bir polende ne kadar çok renk varsa o polen o kadar çok çiçekten elde edilmiş Arıların doğadan topladıkları polen ler kovan girişindeki özel tuzaklar vasıtasıyla toplanarak, kontrollü bir şekilde gölgede kurutulur.