Organik Bal

Organik bal da Bölgenin sahip olduğu bitki florasının zenginliği, iklimi, bitkilerin organik tarım yönetmenliğine uygun yetiştirilip yetiştirilmediği, doğal yaşamı tehdit eden herhangi bir kimyasal ve zehirli atığa maruz kalıp kalmadığından emin olmamız gerekiyor. Gerçek organik bal üretiminde arının ne ile beslendiği bir diğer önemli konudur. Doğal nektar dışında, glikoz şurubundan yapılmış şerbet veya kek ile beslenen arının yaptığı bal, konvensiyonel bal diye adlandırılır. Balın içeriğinde katkı maddesi, tarım ilacı ve şeker şurubu olup olmadığını anlamanın en iyi yolu analizi yapılmış sertifikasyon kuruluşları veya denetimleri ve analizleri yapılmış olanları tercih edilmelidir. Hakiki balda, doğal nektardan alınması gereken prolin proteini bulunmalıdır.